Mer enn generell regnskapsførsel
Vi mener regnskapet ikke er et mål i seg selv, men et styringsverktøy. Derfor legger vi stor vekt på oppbygging av kontoplaner og rapporteringsrutiner. Som en ekstratjeneste til våre kunder har vi løpende oppfølgingssamtaler med gjennomgang av regnskapet.

  • Vi fører regnskapet fra A-Å
  • Vi har sterk kompetanse innen avdelings- og prosjektregnskap
  • Vi har spesialisert oss innen advokatregnskap og behandling av betrodde midler
  • Vi kan ta rollen som controller/ regnskapsleder 
  • Vi kan gi økonomisk rådgivning
Vi strekker oss for å finne den beste løsningen for våre kunder!
 

© Pluss Oss AS  |  Jernbanegata 11, 1706 Sarpsborg  |  Telefon: (+47) 69 98 11 50  |  E-post: post@plussoss.no  |  Web: D-SIGN